Shiatsu Praktijk La Vie Sublime

Ervaar het effect van Shiatsu therapie

Fiscale voordelen stoelmassage

De overheid ziet het belang in van een gezond werkend Nederland. Zij ziet graag dat de kans op beroepsziektes zoals burn-out en RSI verkleint.

De overheid komt de werkgever, die wettelijk verantwoordelijk is voor het arbeidsrisico van de werknemer, tegemoet. Zo kunnen onder voorwaarden de kosten van de stoelmassage als bedrijfskosten worden opgevoerd en is mogelijk de BTW aftrekbaar.

Ook in de loonbelasting zijn er fiscale voordelen.

Voor meer informatie verzoeken we u zich te wenden tot uw account/belastingadviseur en de site van de Belastingdienst.

Belastingdienst Nihilwaardering Arbovoorzieningen

Lees verder: Referenties